מילות השיר:
שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ