מילות השיר:
שיר המעלות היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים
שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בא יבוא ברינה נושא אלומותיו''