מילות השיר:
שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי
כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני
כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה
כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח''