מילות השיר:
וזה יהיה הדין
וכך יהיה הדין
ואז ביום הדין
יהיה צידוק הדין

ואנו לא נדע
ואנו לא נדין
ונעמוד אלמים
בפני צידוק הדין
וזה יהיה הדין
והמתים בדין
הם העדים בדין
כל המתים מאז
והמתים עכשיו
הם מעידים בדין
ועדותם אמת
כי הם צידוק הדין
וזה יהיה הדין