מילות השיר:
צמאה נפשי לאלהים לאל חי,
לבי ובשרי ירננו לא חי.
אל אחד בראני,ואמר חי אני,
כי לא יראני באדם וחי.
ברא כל בחכמה,בעצה ובמזמה,
מאד נעלמה,מעיני כל חי.
רם על כל כבודו,כל פה יחווה הודו,
ברוך אשר בידו,נפש כל חי.
הבדיל ניני תם,חקים להורותם,
אשר יעשה אותם,האדם וחי.
מי זה יצדק,נמשל לאבק דק,
אמת כי לא יצדק,לפניך כל חי.
בלב יצר חשוב,כדמות חמת עכשוב,
ואיככה ישוב,הבשר החי.
נסוגים אם אבו,ומדרכםשבו,
פותח את ידך,ומשביע כל חי.
זכור אהבת קדומים,והחיה נרדמים.
וקרב הימים,אשר בן ישי חי.
ראה לגברת אמת,שפחה נואמת,
לא כי בנך המת,ובני החי.
אקוד על אפי,ואפרוש לך כפי,
עת כי אפתח פי,בנשמת כל חי