מילות השיר:
מת תשתוחחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי
לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו

אומרה לאל סלעי למה שכחתני
למה קודר אלך בלחץ אויב

שלח אורך ואמיתך המה ינחוני
אל מזבח אלוהים

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי
לאלוהיםכי עוד אודנו ישועות פני ואלוהי