מילות השיר:
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא