מילות השיר:
ובני ישראל יוצאים ביד רמה...
בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו...
התיצבו וראו את ישועת ה'...
האט האט קומט משיח הנה זה בא