מילות השיר:
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך.
ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום