מילות השיר:
ועתה בנים שירו למלך
בתפארת מפואר
ואשרי עבדיו המשמיעים בקול שבחו