מילות השיר:
שישו ושמחו בשמחת הגאולה
הנה הנה משיח בא
הנה הוא בא - משיח צדקנו
הנה הוא בא - במהרה בימינו
הנה הוא בא - יבוא ויגאלנו במהרה בימינו משיח צדקנו
קול מבשר מבשר ואומר