מילות השיר:
שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקב"ה
בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקב"ה
ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי הרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקב"ה
צאתכם לשלום מלכי השלום מלאכי השרת מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקב"ה