מילות השיר:
שמרו שבתותי,
למען תינקו ושבעתם מזיו ברכותי,
אל המנוחה כי באתם,
וליוו עלי בני וענדו מעדני,

שבת היום לה'

לעמל קראו דרור,
ונתתי את ברכתי,
אשה אל אחותה לצרור,
לגלות על יום שמחתי,
בגדי שש עם שני,
והתבננו מזקני

שבת היום לה'

מהרו את המנה,
לעשות את דבר אסתר,
וחשבו עם הקונה,
לשלם אכול והותר,
בטחו אמוני,
ושתו יין משמני

שבת היום לה'

הנה יום גאולה,
יום שבת אם תשמרו,
והייתם לי סגולה,
לינו ואחר תעבורו,
ואז תחיו לפני,
ותמלאו צפוני

שבת היום לה'