מילות השיר:
''יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח

יום שבתון אין לשכוח
זכרו כריח הניחוח
יונה מצאה בו מנוח
ושם ינוחו יגיעי כח

יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח

היום נכבד לבני אמונים
זהירים לשמרו אבות ובנים
חקוק בשני לוחות אבנים
מרוב אונים ואמיץ כח

יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח

ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו כאחד
ופתחו וענו ה' אחד
ברוך הנותן ליעף כח

יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח

דבר בקדשו בהר המור
יום השביעי זכור ושמור
וכל פקודיו יחד לגמור
חזק מתניים ואמץ כח

יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח

העם אשר נע כצאן תעה
יזכור לפקדו בברית ושבועה
לבל יעבור בם מקרי רעה
כאשר נשבעת על מי נח

יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח''