מילות השיר:
שמחתי באומרים לי בית ד' נלך
כמה ששמחתי כמה ששמחתי כמה ששמחתי כשאמרו לי
בוא נלך בוא נלך לבית ד'
הלוויים ישירו
בחצוצרות יריעו
הכינורות ינגנו
ובתופים