מילות השיר:
שמח תשמח רעים רעים האהובים
כשמחך יצירך בגן עדן מקדם