מילות השיר:
ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו,
וייחון עם המיחדים שמו,
ערב ובקר בכל יום תמיד,
פעמים באהבה שמע אומרים.
שמע ישראל ה' אלקינו, ה' אחד.