מילות השיר:
שמע בני מוסר אביך
ואל תטוש תורת אמך
תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת
ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם.
וכאשר תינצל מן הכעס תעלה על ליבך מידה הענוה
שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות.

למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים