מילות השיר:
שנים של גלות אבות על בנים
דורות ששרדו על מורשת שנים
מול גלי הזמן בעלי תאנה
של אחדות ישראל ורוח איתנה

עדר שהוכה בעברה וזעם
ומקדש שחרב בעוון של חינם
ותורת ישראל שאיחדה את העם
לאומת הבחירה תקומת עולם

שמע ישראל זה ציווי מפורש
עם הבחירה יבנה מחדש
בכח האחדות תבוא הגאולה
ומשיח בן דוד יושיענו במהרה

אלפיים שנה זו גלות ארוכה
הגיע הזמן שתבוא כבר לקיצה
בכח האחדות תבוא הגאולה
ומשיח בן דוד יושיענו במהרה

ופיות עוללים זכים ותמימים
תדיר פונים ליושב במרומים
לירושלים קבץ נדחים ותועים
שובו אלי בנים יקרים

כבשת ישראל בין שבעים זאבים
שרדה דורות בין אויבים וצרים
יחד נצעק אל ריבון עולמים
עוד יבוא היום נהיה נס לגויים.