מילות השיר:
שמע קולנו, ה' אלוקנו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו. כי אתה שומע תפילה