מילות השיר:
בלב נרגש ניגש אליך קל
אותי באהבה תמיד תקבל
הרכנתי ראשי הכרתי בטעותי
מה אומר ואיך אצדיק חיותי

שמע קולנו מלך המלכים
שמור אותנו לבד לא יכולים
רחם עלינו כרחם אב על בנים
הבט עלינו כי אנחנו כה תמימים

אודה ולא אבוש ממך קלי
כי אתה ילדתני מבטן אימי
על חטאי אזיל דמעה למרומים
שתעלה ותכפר על עוונ