מילות השיר:
באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך
שמו את ירושלים לעיים, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר
שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו,
כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד