מילות השיר:
אב הרחמן שמע קולנו
שמע קולנו ה' אלוקנו
חוס ורחם עלינו

וקבל ברחמים וברצון
את תפילותנו