מילות השיר:
שמעתי שהיו אומרים
אשרי מי שבא לכאן
ותלמודו בידו