מילות השיר:
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר: וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך
אל תקרי בניך, אלא בוניך