מילות השיר:
שתזכנו לעשות מעשים טובים בעיניך
וללכת בדרכי ישרים לפניך
כדי שנזכה לחיי העולם הבא