מילות השיר:
גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא