מילות השיר:
יושב לי לבדי בוכה
מחפש לי את דרכי
אלוקי תעזור אלי היכן אני?
מוצא לי בתוכי פינה
להעביר את הבדידות
רוצה את השלווה האושר
הברכה והשלום

אלוקי,אנא תן שלום בארץ
רק הבא את התקווה
כדי לחיות פה
אלוקי, עד מתי יהיה הסבל
גאל אותנו מהרה
הושיענו אלוקי

בניך בתפילה תחינה
שבים אליך בתשובה
שעה אל שוועתם
ענה לקול עתירתם
ראה נא את עמך ישראל
הבא לנו את הגואל
סלק את הגלות הסבל
הקנאה והעצבות

אלוקי...

מתאמץ כדי למצוא לי דרך
אלוקי אתה אל תעזוב
על בניך רק אתה חשוב
אובד לי בדרכי

אלוקי...