מילות השיר:
תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז