מילות השיר:
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל, א בית נאמן, אן פראבלעמן.
בשמחה ובנחת, בשעה טובה ומוצלחת, בשמחה ונחת, וואונטשען מיר אלע בבת אחת.