מילות השיר:
ארחיק לי נדוד מכל אדם והמון לשקט, צמאה נפשי למנוחה, ללכת למקום, שהנשמה אוהבת, עיני וליבי לך עד שאמצא ואומר,
מי יתן לי אבר כיונה, אבר כיונה, אעוף ואשכונה, אשא כנפי שחר, אפרוש כפיים בין ארץ לשמיים, אולי מעבר ים לשם אעופה, ואני לי טוב בקרבך ואומר, מי יתן לי אבר כיונה, אבר כיונה אעופה ואשכונה.