מילות השיר:
כל יום אנו נושאים תפילה
שתקרב אלינו את הגאולה
שלה קיווינו וציפינו אלפיים שנה
שמע קולם של ילדיך
קבל אותם באהבה
עטוף אותם ברחמיך
ושלח להם תקווה

פזמון:
אבינו שבשמים
אליך כולם נושאים כפיים
קבל תפילתנו ברצון
אנא ממך אל עליון

ימים עוברים ואין מילים
לתאר את הקריאה לישועה
שמקווים ומצפים לה אלפיים שנה
לחסות בצל כנפיך, מבקשים את השלווה
לחזות באור פניך, להחיות ת'נשמה

אבינו שבשמים
אליך כולם נושאים כפים
קבל תפילתנו ברצון
אנא ממך אל עליון