מילות השיר:
בושת פנים לפני החטא מלעשות מעשים רעים,
עזות פנים אחר החטא, לשוב אליו בתשובה כי אבאלה אוהב אותך בכל מצב
רק אחי, תעשה תשובה
כי הוא יתברך יקבל אותך תמיד באהבה!
היצר הרע תמיד רוצה שתהיה רק בעצבות,הוא מראה לך שזו מצווה הוא קורא לזה רצינות
אבל אחי, תדע לך שאין גדול מהשמחה
כי העיקר זו האמת שהשם אוהב אותך
כי אבאלה אוהב אותך בכל מצב רק אחי תעשה תשובה כי הוא יתברך יקבל אותך תמיד באהבה.
נשמה תפקח את העיניים, תקבל את ההשגחה, ואם תהיה רק בשמחה תמיד תראה אותה מולך
מי שברא את העולם לא יעזוב אותך לבד
אז תעלה חיוך על השפתיים תאמר לו: אבא אני אוהב אותך