מילות השיר:
שמע בני מוסר אביך
ואל תיטוש תורת אימך
ה' אחד ושמו אחד

הסר כל פחד מליבך
תשמח תמיד בחלקך
ה' אחד לעדי עד

פזמון:
ביושר לב ימי שניך
בענווה השפל עיניך
כבודו מלא עולם
ואם טעית וכשלת
אל תתייאש גם אם נפלת
כי הוא אבא של כולם
אבא של כולם

אשא תפילה אל השמים
ילדי שלי, תפקח עיניים
עשה טוב וסור מרע

כוון את מעשה ידיך
ה' אוהב את תפילותיך
עמוד מולו בוש ונכלם

ביושר לב ימי שניך
בענווה השפל עיניך
כבודו מלא עולם
ואם טעית וכשלת
אל תתייאש גם אם נפלת
כי הוא אבא של כולם
אבא של כולם

ואם פתאום לבד נשארת
אז תתחזק, עוד לא שכחת
כי הוא אבא של כולם
אבא של כולם

כבודו מלא עולם
ואם טעית וכשלת
אל תתייאש גם אם נפלת
כי הוא אבא של כולם
אבא של כולם