מילות השיר:
הו אבא, הו אבא, אנא כפר על חטותינו הו אבא, סלח לנו על עוונותינו, מעכשיו אנו מתחילים להיות יהודים טובים, להקשיב לצדיקים שמסרו נפשם עלינו.
הו אבא, הו אבא, אנא הצלח את ידינו. הו אבא, הו אבא, אנא הסר כל מיכשולינו נעבוד אותך בזריזות בתמימות ובפשיטות ונשמור על האחדות בקרב חבירנו. הו אבא, הו אבא, הטה אוזנך עננו הו אבא, הו אבא, אנא שמח את נפשנו.