מילות השיר:
אבאלה תן לי שיר
שאוכל לשיר לך
מי אל כמוך
ומי כמוך באלים
אבאלה תן לי מנגינה
שאוכל לשיר
מי אל כמוך
ומי כמוך באלים
אבאלה תן לי קול
שאוכל לשיר לך אבאלה תן לי קצב
שוכל לשיר לך
אבאלה תן כוח
שאוכל לשיר לךאבאלה קח את כל הבלבולים
רוצה רק לשיר לך
מי אל כמוך ומי כמוך באלים
הוי אבא אני לא רוצה דבר
זה לא העיקר
רוצה רק דבר אחד
רוצה לשיר לך
מי אל כמוך ומי כמוך באלים