מילות השיר:
אב הרחמים
הוא ירחם עם עמוסים
ויזכור ברית איתנים
ויציל נפשותינו מן השעות הרעות
ויגער ביצר הרע מן הנשואים
ויחון אותנו לפליטת עולמים
וימלא משאלותינו במידה טובה ישועה ורחמים