מילות השיר:
"צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך"