מילות השיר:
מה יקר חסדיך אלוקים
ובני אדם בצל כנפיך יחסיון
ירוויון מדשן בתיך
ונחל עדניך תשקם

כי עימך מקור חיים באורך נראה אור

משוך חסדך ליודעיך
וצדקתך לישרי לב

כי עימך מקור חיים באורך נראה אור
באורך נראה אור...