מילות השיר:
קל מלך גדול בתשבחות, קל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך קל חי העולמים,