מילות השיר:
מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה
ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם