מילות השיר:
ופרוש עלינו סוכת שלומיך סוכת רחמים וחיים ושלום
הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים