מילות השיר:
הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם
הבא