מילות השיר:
מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו
לדוד ולזרעו עד עולם
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל
כל ישרא-ל