מילות השיר:
אמר רבינו נחמן מברסלב:
טוב מאוד להשליך עצמו על ה' יתברך ולסמוך עליו
ודרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות
שלי ושל בני והתלויים בי
על ה' יתברך שיהיה הכל כרצונו יתברך וזה טוב מאוד
גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל
אם מתנהג כראוי אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך
ואם הוא יתברך רוצה בעינין אחר
הוא מרוצה להתנהג בענין אחר כרצונו יתברך

הריני משליך עליך אבי מלכי ואלוקי
את כל תנועותי, מחשבותי, רצונותי, דיבורי ומעשי
שלי של אישתי של ילדי ושל כל הנלווים אלי
שהכל יהיה כרצונך באמת.