מילות השיר:
עיני תמיד אל ה'
כי הוא יוציא מרשת רגלי
פתח לנו פתח את הלב
תן לנו לב מאמין ואוהב
וצדיק באמונתו יחיה
וצדיק באמונה מחיה
נ-נח-נחמ-נחמן-מאומן