מילות השיר:
ה' שפתי תפתח
ופי יגיד תהלתך

יהיו לרצון אמרי פי
והגיון לבי לפניך
ה' צורי וגואלי