מילות השיר:
ידיד נפש אב הרחמן/משוך עבדך אל רצונך/ירוץ
עבדך כמו איל/ישתחוה אל מול הדרך/יערב לו
ידידותיך/מנופת צוף וכל טעם:

הדור נאה זיו העולם/נפשי חולת אהבתך/אנא אל
נא רפא נא לה/בהראות לה נועם זיוך/אז תתחזק
ותתרפא/והיתה לה שמחת עולם:

ותיק יהמו נא רחמיך/וחוסה נא על בן אהובך/כי זה
כמה נכסוף נכספתי לראות בתפארת עוזך/אלה
חמדה לבי וחוסה נא ואל תתעלם:

הגלה נא ופרוס חביבי עלי את סוכת שלומך/תאיר
ארץ מכבודך/נגילה ונשמחה בך/מהר אהוב כי בא
מועד וחננו כימי עולם: