מילות השיר:
והביאותים
אל הר קדשי
ושימחתים
בבית תפילתי
עולותיהם וזבחיהם
לרצון על מזבחי
כי ביתי
בית תפילה יקרא
לכל העמים