מילות השיר:
אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון,
תבנה חומות ירושלים,
כי בך לבד בטחנו
מלך א-ל רם ונשא,
אדון עולמים.